>Material educatiu>Treball cooperatiu i col·laboratiu

Treball cooperatiu i col·laboratiu

Material elaborat per:

/ Sóc una persona

Tipus de material:

Etapa formativa:

Àmbit temàtic:

Curs:

Nivell de lectoescritura:

Otros

Editorial:

Generalitat de Catalunya. Departament d'ensenyament

Estratègies metodològiques de treball a l’aula. Treball cooperatiu i col·laboraitu. Idees principals sobre l’organització, l’objectiu, requisitis previs i funcions de cadascun dels mestres a l’aula. Material impulsat pel departamento d’ensenyament de la generalitat de Catalunya.

No hay ningún archivo adjunto
Publicat el 1, Juliol 2019
0
Loading...

Català CA Español ES