>Material educatiu>Tipus de suport amb dos mestres a l’aula

Tipus de suport amb dos mestres a l’aula

Material elaborat per:

/ Sóc una persona

Tipus de material:

Etapa formativa:

Àmbit temàtic:

Curs:

Nivell de lectoescritura:

Otros

Editorial:

Adaptació del llibre de Teresa Huguet (2006): Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona. Graó.

Diferents nivells i tipus de suport amb dos mestres a l’aula. Intervencions del mestre, implicacions per la coordinació i tipus d’agrupament i d’organització de l’aula.

No hay ningún archivo adjunto
Publicat el 1, Juliol 2019
0
Loading...

Català CA Español ES