>Material educatiu>RÚBRICA CARPETA D’APRENENTATGE

RÚBRICA CARPETA D’APRENENTATGE

Material elaborat per:

/ Sóc una persona

Tipus de material:

Etapa formativa:

Àmbit temàtic:

Curs:

Nivell de lectoescritura:

Otros

Editorial:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

La rúbrica pot ajudar als docents a compartir criteris per avaluar la qualitat de les carpetes d’aprenentatge de l’alumnat. La idea central és que l’alumne -tot fent la carpeta- aprengui, no que aprengui a fer carpetes. Pot servir, també, per compartir amb els alumnes els criteris d’avaluació de les carpetes. La rúbrica contempla cinc apartats, que es corresponen amb els següents temes: objectius, estructura, materials, evidències de l’aprenentatge i cloenda.

No hay ningún archivo adjunto
Publicat el 1, Juliol 2019
0
Loading...

Català CA Español ES