>Material educatiu>LA CARPETA D’APRENENTATGE

LA CARPETA D’APRENENTATGE

Material elaborat per:

/ Sóc una persona

Tipus de material:

Etapa formativa:

Àmbit temàtic:

Curs:

Nivell de lectoescritura:

Otros

Editorial:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Definició i característiques de la carpeta d’aprenentatge. Una eina per avaluar per competències. Una avaluació que pretén identificar el grau d’assoliment competencial de l’alumne no té massa sentit que es fonamenti en un examen final, ni dedicar uns determinats dies a fer “proves d’avaluació”. Més aviat, cal avaluar en moments diferents i a partir d’activitats d’aprenentatge ben diverses.

No hay ningún archivo adjunto
Publicat el 1, Juliol 2019
0
Loading...

Català CA Español ES