Banc de recursos educatius per a la diversitat d'alumnes i aprenentatges

Veure material Adaptat

Els Materials educatius adaptats més valorats

Metodologies i estratègies per a una escola inclusiva

L'escola inclusiva és aquella en la qual professorat i alumnat valoren i aprecien la diferència. És aquella en la que els i les alumnes, per diversos que siguin, aprenen i es desenvolupen junts fins al màxim de les seves possibilitats sense la necessitat de que aqu...

Metodologies i estrategies

L’adaptació curricular

Són tots aquells ajustaments o modificacions que s'efectuen en els diferents elements de la proposta educativa (objectius, blocs de continguts, seqüències de continguts de les diferents àrees, criteris d'avaluació, activitats d'ensenyament-aprenentatge i ajudes personals i materials) desenvolupad...

Planificar Adaptació Curricular

Els Fòrums més recents

Consulta als nostres Experts els teus dubtes o inquietuds i comparteix amb altres famílies les teves experiències.